Zomergroet 2018

25 juni 2018
Het schooljaar zit er bijna op. Dat betekent de gebruikelijke drukte en afscheid nemen van schoolverlaters.
Het schooljaar zit er bijna op. Dat betekent de gebruikelijke drukte en afscheid nemen van schoolverlaters. Terugkijkend kan de conclusie niet anders zijn dan dat het weer een bijzonder jaar was voor onze scholen:
  • Montessori+ en Apollo gingen samen, vooruitlopend op een formele fusie per 1 augustus a.s. De groei van het aantal leerlingen in Prinsenbeek overtreft alle verwachtingen en de teams op beide locaties hebben een enorme prestatie geleverd om de overgang goed te laten verlopen!
  • In de herfstvakantie verhuisde de Tweesprong naar een andere locatie om ruimte te maken voor een grootscheepse renovatie en uitbreiding. Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt een mooie en vernieuwde school in gebruik genomen.
  • De Toermalijn is helaas nog niet zover. Vooral door bestemmingsplanprocedures is vertraging ontstaan. Hopelijk kan in 2019 een start worden gemaakt met de nieuwbouw.
  • Drie scholen kregen een nieuwe directeur: bij aanvang van het schooljaar ging Bob Schram op interim-basis aan de slag op de Wildert; op 1 januari startte Gert-Jan Heeren op de Toermalijn, op 1 maart begon Annette de Wit op het Noorderlicht.
  • Eind 2017 kwam de onderwijsinspectie op bezoek voor bestuursgericht toezicht. In dat kader werden ook de Tweesprong en de Wildert bezocht en sprak de inspectie met directeuren, de raad van toezicht en de GMR. Op basis van het onderzoek concludeerde de inspectie dat de kwaliteitszorg en de financiŽn bij Markant en Vrije School op orde zijn.
  • De afgelopen maanden is de digitale infrastructuur op alle scholen vernieuwd en zijn we overgestapt naar Cloudwise en Google for Education. De nieuwe apparatuur en snellere verbindingen bieden een mooie basis voor ontwikkelingen in het onderwijs. Bij de Tweesprong wordt de overgang gekoppeld aan de ingebruikname van het vernieuwde gebouw.
  • Alle scholen hebben geworsteld met het regelen van voldoende vervangers en vervullen van vacatures. Dat probleem is merkbaar voor alle scholen in Nederland en zal de komende tijd helaas niet eenvoudig op te lossen zijn.
  • Ook moeten we wennen aan de nieuwe en strengere wetgeving rond privacy, de AVG. Als je daartoe nog geen gelegenheid hebt gehad, neem dan alsnog kennis van de informatie die ik je heb toegestuurd: bescherming van de privacy is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
  • Uiteraard stond het afgelopen schooljaar ook in het teken van acties in het PO waarbij aandacht werd gevraagd voor werkdruk en salarisverhoging. De acties hebben resultaat gehad. Alle scholen kregen extra budget voor bestrijding van de werkdruk en werkgevers en werknemersorganisaties hebben een nieuwe cao afgesloten. Daarin is o.a. een forse salarisverbetering voor leerkrachten opgenomen. Begin juli wordt bekend of de cao wordt onderschreven door werkgevers en werknemers. In het nieuwe schooljaar zal vervolgens uitwerking van verschillende onderdelen van de cao binnen Markant plaats vinden.
Uiteraard is dit overzicht niet compleet. Het betreft een aantal bijzonderheden die het vermelden waard zijn en komen bovenop de inspanningen die je elke dag voor onze leerlingen levert en de resultaten die je daarmee behaald. Alles overziend een jaar om met elkaar trots op te zijn. Dank voor je inzet; ik wens je een mooie zomervakantie!

Met vriendelijke groet,
Jos de Kort, College van Bestuur Stichting Markant Onderwijs