Inspectie van het onderwijs 2017-2018

22 maart 2018
Zeer positieve conclusies door de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek vanuit nieuw toezichtskader!!
" Wij zijn zeer tevreden over de uitkomst van het onderzoek. Die uitkomst betekent een herkenning en erkenning van de inspanningen die we de afgelopen jaren hebben geleverd om op onze scholen kwalitatief goed onderwijs te leveren. Ook stimuleert die uitkomst om voort te gaan op de ingeslagen weg.

De mooie uitkomst daarvan is echter het resultaat van de inspanningen die wij allen de afgelopen jaren met elkaar hebben geleverd. Complimenten en felicitaties aan alle collega's! "


Op 1 augustus 2017 is een nieuw toezichtskader van kracht geworden voor de Inspectie van het Onderwijs: het Bestuursgericht Toezicht (BGT). Uitgangspunt van dit nieuwe kader is dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor het onderwijs op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht van de inspectie voortaan bij het schoolbestuur. Dat is een belangrijke verandering met het oude toezichtskader waarin elke school eens in de vier jaar individueel werd onderzocht en er geen onderzoek werd gedaan bij het bestuur. Markant Onderwijs is als een van de eerste besturen in de regio door de inspectie onderzocht vanuit het nieuwe toezichtskader........

Interesse in het volledige rapport;
Inspectierapport Markant IVHO-Onderzoek bestuur en scholen - Vierjaarlijks_onderzoek.pdf