Samenspel basisschool De Wildert en Grote Broer-project een feit

04 oktober 2020
Basisschool De Wildert verwelkomt in het Kindcentrum Haagse Beemden een nieuwe samenwerkingspartner. Sinds september 2020 ondersteunen jongeren van het Grote Broer-project de leerlingen van De Wildert tijdens de lunchpauze en tijdens de Experience Class.

Het Grote Broer-project wil toekomstperspectief bieden aan jongeren bij wie dit niet vanzelfsprekend is. Door het begeleiden van activiteiten op De Wildert ontstaat een samenwerking die ervoor zorgt dat jongeren die aan de zijlijn staan weer actief meedoen en een stem krijgen. Leerlingen van De Wildert ervaren op hun beurt dat de Grote Broers en Zussen zorgen voor veel plezier en beweging tijdens de lunchpauze door te dansen, dj'en, enz.

EXPERIENCE CLASS
Tevens ondersteunen Grote Broers en Zussen op woensdagmiddag de Experience Class van De Wildert. Het doel van deze Experience Class is om door middel van leerzame en vooral hele leuke activiteiten (kickbox-workshop, dj-clinic, bezoek aan ontdekfabriek, presentatie wijkagent) aan de slag te gaan. Woensdag 30 september starten leerlingen die een boost op het sociaal-emotionele gebied kunnen gebruiken. Op uitnodiging doen leerlingen aan de middagen mee die in het teken staan van samenwerking en het leren van verantwoordelijkheden.

MES SNIJDT AAN TWEE KANTEN
Ray Mathijssen, de uitvoerend co÷rdinator van Grote Broer vertelt: "De mogelijkheid om met De Wildert samen op te trekken laat het mes aan twee kanten snijden. Enerzijds hebben de jongeren een fijne doelgroep om activiteiten voor te organiseren, zodat de jongeren kunnen werken aan hun persoonlijke leerdoelen. Anderzijds is het voor De Wildert de kans om de lunchpauze een plek te laten zijn waar meer activiteiten worden aangeboden en er ruimte is voor een praatje met een jongere waar de leerlingen tegenop kijken." Directeur van De Wildert Jory Vos: "Het enthousiasme is voelbaar wanneer de Grote Broers en Zussen op het schoolplein zijn. Door de activiteiten die zij ondernemen bewegen de leerlingen meer en werken wij aan een maatschappelijk gezonde school."

De Wildert is een openbare basisschool van honderddertig leerlingen in de Twaalfbunder in de Haagse Beemden. Voor meer informatie over een rondleiding www.obswildert.nl
Grote Broer is sinds 2013 actief in de Haagse Beemden. Voor meer informatie www.kick-breda.nl