Strategisch Beleidsplan 2020-2024 is klaar! Voorbereid op de toekomst van morgen

19 juli 2020
Voor Stichting Markant Onderwijs zijn de volgende 5 speerpunten van betekenis in de komende planperiode: Onderwijs en Kwaliteit - HRM-HRD - Profilering en Marketing - Passend onderwijs en FinanciŽn en beheer.

Klik hier voor het Strategisch Beleidsplan 2020-2024: