Hoogbegaafdenonderwijs obs de Springplank

16 januari 2020
Obs de Springplank gaat hun onderwijs aan hoogbegaafden uitbreiden!!!