Hoogbegaafden onderwijs op Springplank

08 mei 2019
Openbare Basisschool de Springplank start in het schooljaar 2019-2020 met HB-onderwijs. De Springplank ziet een grote toename in leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, die extra uitdaging nodig hebben in het huidige onderwijsaanbod. Markant Onderwijs, de overkoepelende stichting achter de Springplank, is expert op dit gebied en verzorgt met succes fulltime Hoogbegaafden Onderwijs op diverse locaties.

HB-Onderwijs
Markant Onderwijs biedt dit aangepaste onderwijs in de vorm van voltijd onderwijs voor hoogbegaafden. Om deze leerlingen nog beter te begeleiden in hun ontwikkeling start De Springplank met ingang van schooljaar 2019-2020 met fulltime HB-onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 5, 6 en 7 jaar en op termijn voor kinderen tot en met 12 jaar. Montessori+ Breda, onderdeel van Markant Onderwijs, is in schooljaar 2010-2011 gestart met 'Leonardo Onderwijs' voor hoogbegaafde leerlingen. Johan van Knijff, voorzitter college van bestuur Markant Onderwijs: "In de regio Breda is meer behoefte aan deze vorm van onderwijs, er zijn wachtlijsten en binnen onze scholen zijn meer en meer kinderen die baat zullen hebben aan deze vorm van passend onderwijs."

Voor de ouders van de geïnteresseerde leerlingen van OBS De Springplank wordt op woensdag 15 mei een informatieavond gehouden. Andere externe geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Over Markant Onderwijs
Markant Onderwijs is een ambitieuze en innovatieve stichting voor openbaar primair onderwijs die KWALITEIT met hoofdletters wil schrijven. Onder Markant Onderwijs ressorteren 7 basisscholen in Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout. De stichting draagt zorg voor openbaar onderwijs aan ca. 2100 basisschoolleerlingen en biedt de kinderen passend onderwijs. Naast plusklassen en hoogbegaafd onderwijs, kent Markant Onderwijs ook een zogeheten parelklas. Een parelklas draagt bij dat ook kinderen met een verstandelijke beperking optimale ontplooiingskansen worden geboden.
Wilt u meer weten over HB-Onderwijs op De Springplank en/ of de mogelijkheden die Markant Onderwijs biedt, stuur een mail naar info@markantonderwijs.nl of bel naar 0765289360