Disclaimer

U verklaart zich, als gebruiker van deze website, akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Alle informatie die op deze website wordt getoond is slechts als algemene informatie bedoeld en kan nooit als vervanging voor enig advies worden gebruikt. Uiteraard hebben we al het nodige gedaan om de informatie op juistheid te controleren. Markant Onderwijs kan echter nooit direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor alle gevolgen die op welke wijze dan ook voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Markant Onderwijs, of de desbetreffende rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendom) met betrekking tot op de website getoonde informatie, beeldmateriaal en logo’s. Het is niet toegestaan om (delen van) de website te kopiëren, over te nemen of op andere wijze te distribueren. Alleen het downloaden en printen van daarvoor ter beschikking gestelde documenten op de pagina nieuws is toegestaan, mits voor eigen gebruik.

Markant Onderwijs behoudt zich het recht voor alle informatie aan te passen, zonder hiervan op voorhand nader bericht te verstrekken. Het Nederlands recht is van toepassing.

Vanzelfsprekend houdt Markant Onderwijs zich met betrekking tot de gegevens van haar relaties aan de bepalingen in de Wet Persoonsregistratie en zal zij de gegevens van haar relaties nooit op commerciële basis aan derden verstrekken.