Montessori+ Prinsenbeek

Adres:
Straatweide 30
Postcode/Plaats:
4841 ND Prinsenbeek
Telefoonnummer:
076 541 32 30
Directie: Eveline Houdijk

.
Tussen OBS De Apollo en Montessori+ Breda is met ingang van het schooljaar 2017-2018 sprake van een intensieve samenwerking. In het kader daarvan heeft OBS De Apollo het Daltonconcept ingewisseld voor het Montessori onderwijs, met ook een afdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde (HB) kinderen.

Beide scholen zullen per 1 augustus 2018 fuseren. Zie Montessori+ Breda voor inhoudelijke informatie over het onderwijsaanbod.

Ook op Montessori+ Prinsenbeek wordt, net als op de locatie in Breda, intensief samengewerkt met Kinderopvang Pebbels+ .