Solliciteren

Lid Raad van Toezicht per 1 januari 2019
Door het verstrijken van de tweede benoemingstermijn van een van de leden ontstaat per 1 januari 2019 een vacature in de Raad van Toezicht. Voor de invulling van die vacature is de RvT op zoek naar kandidaten met een HRM-profiel.

Reageren
Uw belangstellingsbrief met curriculum vitae kunt u tot 30 maart 2018 per e-mail sturen naar de Raad van Toezicht van Markant Onderwijs, t.a.v. J. van Dijk, voorzitter Raad van Toezicht, p/a Hooilaan 1, 4816 EM Breda (e-mail adres: info@markantonderwijs.nl) 
 
Eventuele nadere vragen kunnen gesteld worden aan Jan van Dijk, voorzitter Raad van Toezicht van Markant Onderwijs/de Vrije School. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06-22407953.
 
De sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting plaats op nader te bepalen tijdstippen tussen 7 en 21 mei 2018.