Laatste Nieuws

10-07-2017

'Onze leerlingen zijn kanjers in dans en muziek'

Dat de muziekimpuls veel mogelijkheden biedt, blijkt wel als ik langs ga bij OBS de Klokkebei en een goedgevulde tafel aantref. Niet alleen... >>

03-07-2017

Noortje van Hulst lerares van het jaar 2017

Meer dan 'zomaar' een baan ..... Mooi om emoties samen met kinderen door te maken >>

30-06-2017

Montessori+ Prinsenbeek

Na de fusie tussen OBS De Apollo (daltononderwijs) en Montessori+ Breda gaat de school aan de Straatweide in Prinsenbeek voortaan verder... >>

Welkom bij Markant Onderwijs!

Markant Onderwijs is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onder Markant Onderwijs ressorteren 8 basisscholen / onderwijslocaties in Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout.
 
Markant Onderwijs draagt zorg voor openbaar onderwijs aan ca. 2100 basisschoolleerlingen.
De onderwijskundige concepten van de scholen zijn divers. Onder Markant Onderwijs ressorteren een DALTONschool, MONTESSORI+ Breda en een JENAPLANschool.

In 2014 is er gestart met een PARELKLAS op OBS De Toermalijn.
De Parelklas moet er toe bijdragen dat ook kinderen met een verstandelijke beperking optimale ontplooiingskansen worden geboden in een veilige, uitdagende en thuisnabije omgeving.

Begin 2010 is de bovenschoolse PLUSKLAS binnen Markant Onderwijs van start gegaan. Fulltime onderwijs voor hoogbegaafde kinderen wordt geboden op de Montessori+ Breda. Vanaf 2010-2011 werd het Leonardo Onderwijs aangeboden. Met ingang van 2014-2015 wordt er gewerkt volgens een nieuw curriculum voltijd onderwijs voor HOOGBEGAAFDEN.